• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
ortak zenginlik - michael hardt , antonio negri
imparatorluk 2000 yılında ilk yayımlandığında, küreselleşme çağının politik ve ekonomik meydan okuyuşlarını tayin etmiş ve heyecan verici bir biçimde bunlarda toplumsal örgütlenmenin yeni ve daha demokratik imkânlarını bulmuştu. şimdi michael hardt ve antonio negri imparatorlukla başlayıp, çoklukla devam eden üçlemeyi ortak zenginlikle sonlandırırken, ortak varoluş dünyamızdaki yaşam için bir özgürlük etiği öneriyor ve ortak zenginliğimiz için olası bir kurucu anayasayı tartışıyor.
mevcut dünya senaryolarını ayıklayıp ortak konu başlıklarını seçen hardt ve negri, bu kitapta, küresel ortak zenginliği anlamamıza yarayacak kurumsal mantıklar ve yönetişim modelleri üzerine yoğunlaşıyor. kamu ve özel ayrımı yerine ortak fikrini savunan yazarlar ayrıca devrimi yönetmek dedikleri konunun teorik temellerine iniyor.
  1. antonio negri ve michael hardt ın kapitalizm eleştirisinin imparatorluk ve çokluk tan sonraki merakla beklenen üçüncü parçasıdır.