1. fransızca'da kullanılan ve türkçe'de bilinen geçmiş zamanın belli bir kısmını karşılayan zaman türüdür. bu zamanın kullanılabilmesi için ele elınacak olayın ya da konunun geçmişte kullanılması dışında; anlık olup biten, sürekliliği olan bir olay veya durumun gidişatını bir anda değiştiren veya bir süre devam eden ama başlangıç ve bitiş zamanlarının tam olarak belli olduğu bir olan bir olay ya da durum olması gerkemektedir.

    genellikle (bkz: avoir) fiilnin kişiye göre (bkz: présent de l'indicatif) çekiminin yanına ikinci fiilin (bkz: passé composé) çekimli hali eklenerek yapılabilir ama belirli bazı fiilerin kullanılabilmesi için (bkz: avoir) yerine (bkz: être) fiilinin kullanılması gerekir.
    mouse