1. ataerkil, patriarkal anlamlarına gelen farsça kökenli sözcük. (bkz: ataerki)