1. 'bu'ndan sonra oluyorsa 'bu'nun yüzünden olmuştur, şeklinde çevrilebilecek mantık kuralı. şöyle der nietzsche bunun geçersizliğine dair;

    '' ben mutlak mekana enerjinin dayanağı olarak inanıyorum. bu sınırlar ve şekillendirir. zaman ebedidir. ama zati olarak kendinde şey ne mekan ne de zaman vardır. 'değişmeler' sadece görüntülerdir (ya da bizim için duyu olaylarıdır) ; eğer biz onların arasına düzenli yinelemeleri koyarsak, bununla onun daima öyle olup bittiği olgusundan daha başka bir şeyi sebeplendirmiş olmayız. 'post hoc' olarak bir 'propter hoc' olan his, yanlış anlama olarak istihraç edebilir. bu anlaşılırdır. ama görüntüler(olaylar) 'sebepler' olamazlar! '' güç istenci sf.275