1. geniş tutuşla yapılan daha çok sırtı çalıltıran barfiksegzersizinin ingilizcesi.