ra


  1. mısır mitolojisinde güneş tanrısı. sembolü güneştir ve mısır halkı tarafından güneşle özdeşleştirilmiştir.
  2. başında bir disk bulunan şahin kafalı insan biçiminde canlandırılır
    dag