1. karaciğerde mikroveziküler yağlanma yapan hastalıklardan biri. diğerleri*;
    •tetrasiklinler
    •gebeliğin akut yağlı karaciğeri