1. sertlik, katılık anlamındaki rigor ve ölü anlamındaki mortis kelimelerinden oluşmuş ölüm zamanı tayini için sıklıkla kullanılan durumdur. nedeni kasılı kasların gevşemesi için gereken atpnin yokluğudur.
  2. gıda açısından;

    yeni kesilmiş etler rigor mortis durumunda olacağı için et çok serttir. en basitinden; pişmesi dinlendirilmiş ete göre çok zordur ve sertliği pişmeyle de fazla giderilemez.
    satın alınan -kontrollü- etlerde bu durum olmaz çünkü satış öncesi yeterince dinlendirilir.

    ancak bu konuyla ilgili besin hazırlama ve sağlık açısından en büyük sorun kurban bayramlarında görülür. kesimin hemen sonrasında dinlenmemiş-iyi pişmemiş sert et, fazla çiğnenmeden (çiğnemek de kolay değildir) direkt yutulduğunda midede rahatsızlık oluşturur. sindirimi doğal olarak zordur.

    kurban bayramında acil serviste acemi kasapların hemen yanında "mide fesadı" geçirenlerin yatması bundandır.