1. dönsek mi bu aşkın şafağından
  gitsek mi ekaalîm-i leyâle?
  bizden daha evvel erişenler
  ağlar bugün evvelki hayâle.

  dönmek mi? ne mümkün geri dönmek
  düştüyse gönüller bu melâle?
  bir eldir ufuklardan uzanmış
  zulmet bizi çekmekte visale.