1. hazırlığı yapılan ek sigortalı düzen. yakında ayrıntıları açıklanır. hastane açan yandaşları kollarken, sosyal güvenlik yükü hafifletilerek bütçe açığının hafifletilmesi amaçlanıyor olmalı. buna ek olarak, bireysel emeklilik sisteminin de bir iki ay içinde zorunlu hale getirilmesi, devlet katkısının yerini işveren katkısının alması bekleniyor. toparlarsak, hayatımızda özel sigortaların ağırlığı arttırılıyor. belki üç vakit sonra sgk lağvedilir, ardından oturtulacak yeni düzende herkes abd'de olduğu gibi primi kadar sağlık hizmeti alır.