• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
sappho dan sokrates e 50 hayat hikayesiyle antik yunan tarihi - david stuttard
48’i renkli 78 illüstrasyon eşliğinde…
antik yunan’ın siyasi liderleri, yazarları, sanatçıları ve filozofları, şehir devletlerinden oluşan küçük bir topluluğu tüm akdeniz’i kapsayan ve mirasına bugün de dört bir yanda tanıklık ettiğimiz bir uygarlığa dönüştürdüler. peki, bu kişiler kimdi? yaşamları hakkında ne biliyoruz? birbirleriyle nasıl bir etkileşim içindeydiler?
antik yunan dünyası oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmıştır ve birbirinden farklı unsurları, sayısız nesli kapsar. insanların inançlarını ve değerlerini ifade etmelerine olanak tanıyan ortak bir dilin varlığı, bu dünyanın kendine özgü bir kimlik geliştirebilmesinin de kilit noktasıdır. sicilya’dan afganistan’a, makedonya’dan iskenderiye’ye uzanan; matematiğin ve coğrafyanın, retoriğin ve tarih yazıcılığının, resim ve heykel sanatının dünyasında gezinen; tarihçilerin ve mistiklerin, şairlerin ve oyun yazarlarının, siyasi yorumcuların ve filozofların eserleri arasında bir keşfe çıkan kitap, antik yunan dünyasındaki yaşamın tüm yönleriyle canlı bir tasvirini sunuyor. david stuttard, yunanların tek tek nasıl bir yaşam sürmüş olduklarına bakmanın, içinde yer aldıkları tarih ve toplum hakkında son derece aydınlatıcı olacağı düşüncesiyle, çalışmasında yunan alfabesinin kabulünden yunan dünyasının roma imparatorluğu hâkimiyetine girmesine dek 600 yıldan uzun bir dönemi kapsayan elli biyografiye yer veriyor. seçilen bu biyografiler sadece yunan deneyiminin çeşitliliğini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda her biri erken dönem batı tarihinin en etkili isimlerine ait. perikles ve büyük iskender gibi hükümdar ve komutanlardan empedokles ve platon gibi filozoflara, herodotos ve sophokles gibi yazarlardan apelles gibi ressamlara ve arkhimedes gibi bilim insanlarına dek, hepsi de kendilerinden sonraki kuşakların dünyaya bakışını şekillendirmiş ve bugün çoğumuzun içinde yaşadığı toplumların temellerini atmış kişilerin yaşamları sunuluyor. belirli bir sıra izlemeksizin tek tek de okunabilecek olan biyografiler, antik yunan tarihinin izini sürmek ve geniş kültürel çeşitliliğini sergilemek amacıyla, kabaca nesillere göre düzenlenmiş. her bölümün başında yer alan “birincil” nitelikte bir biyografi, diğer “ikincil” biyografilerin bağlamını anlamayı sağlayacak tarihsel arka planı sunuyor. bu birincil biyografiler, birlikte okunduklarında, yunan tarihinin mö 700-100 yılları arasındaki gelişimini genel hatlarıyla özetliyor.
  1. antik yunan figürlerini tanıtan ansiklopedik bir kitap. muhteşem bir basımı var. kağıt kalitesi, cildi, renkleri muhteşem. evladiyelik bir kitap adeta. tamamını okumasam da derli toplu ve öğretici bir kitap. antik yunan'a hakim kişilerce verilen bilgiler az gibi gelebilir ama tarih okuması yapmayanlar için iyi bir kaynak. yunan'daki yönetici, filozof, yazar gibi önemli kişileri ana hatlarıyla öğrenmek için güzel olacaktır.
    sezgi