1. 1.
  uzun bir nehirdir satranç
  kıvrak ve uzatarak boynunu
  nice güneş batışını yerinde görmüş boynunu
  oysa

  veba tarihçileri bilmemişlerdir
  her karenin bir karşı veba girişimi olduğunu

  göğe bezgin bakanların bir türlü öğrenemediği
  bir oyundur satranç


  evet ilk aşk gibi bir şeydir ilk açılış
  artık dönüş

  yoktur
  kuşku bağışlanmasa da
  tedirginlik doğal sayılabilir
  ancak
  yürümenin dışında bütün eylemlerin adı
  kaçış kaçış kaçıştır

  çapraz özgürlüklerinde filler
  acılardan yapılmış bir

  alanda
  ne zaman ki esrirler
  yazsak defterlere sığar mıydı
  şah açmazında vezirin ölümcül tutkusunu
  yerine göre piyon da bir tufandır
  içinde hep bir vezir sürekli mahzun
  düz gider çapraz vurulur ve uzun

  uzun
  günbatımlarını çağrıştırır

  hüznü uçlarından dolanıp
  yalın sıçrayışlarıyla piyonlar arasından
  ürkek ama cesur ama sevimli
  açsa duyargalarını o tarihsel şiire
  iyi bir oyuncu en çok atları

  sever

  sen ey atını kaybeden oyuncu
  bir ilkyazdan koca bir güzyontan adam
  bırak oyunu

  artık
  öyle bir ıssızlık düşle ki içinde
  yeryüzünü kişnesin
  bizim

  atlar

  2.

  nicoldu onca oyuncu
  oyarak
  ette oyuk seyirmesinden
  oyun kurarlardı

  kaçıp
  da süleymandan
  kaf dağında otururdu
  anka

  nicoldu

  o mağrur gemiler ki açıklarda
  güneşin şanla her akşam ufala ufala battığı
  suların kabarıp taşarak savrulduğu oradan
  kesik bir insan başı gibi taşra düşüp
  helak oldular

  ün geldi

  ey iskender
  çok acaip gördün ömrün tükendi
  geri dön
  ürktü
  ki endişe
  dünyadandır ve hayal hiçtir
  sözü onun
  …avda
  yine geri dön bu son
  yoksa öleceksin gurbette
  dedi ses

  ve işitip ağladı
  o koca iskender ki
  tuhaf matlar yapardı
  mat oldu olağan biçimde

  artık anlaşılmıştır günün akşamlılığı
  kesin mat yok
  iyi oyun vardır sadece
  ve satranç aslında dalgınların

  oyunudur
  dalgının ölüm karşısındaki sükuneti
  düşmana
  ölümün dehşetinden korkuludur

  eğilip o oyuncu
  uzatsa boynunu buyruğa

  taşlar sürüldüğünde
  kaleyi buyruksuz düşündü

  mü kişi
  demek ki bütündür sallantıda
  demek ki gök de anlaşılmaz bir biçimde ölü
  cinayetlerde yeryüzüne paramparça dağılmıştır
  aşk ve umut dağılmıştır
  koygun bir gece gibi günü kaplayan
  sevgilinin

  gözlerindeki zeytin siyahını
  o oylum oylum kabarık şiiri
  kaplayan
  bir şeyse buyruksuzluk
  taşlar sürüldüğünde
  alıp kişiyi kayalar çarpar buyruksuzluk

  çağı binip
  cübbesinden gözükara

  süvariler çıkaran
  o beyaz taş oyuncusunu nerde bulmalı
  tutup üzengisinden öpüp koklamalı

  3.

  söyleyelim e bir
  ha
  in
  dir
  esekiz yok
  yok ayrı bir düşman

  falan
  genç çeri
  ey e hattındaki budala
  -tanrım ne saflık-

  bir ara dilim sürçse
  de at kıskacını anlatsam
  desem ki ha-
  derler ki kemik atıyor
  köpek resmine bu

  adam

  anlat
  apaçık olanı
  gecedir halk
  etinin önünde anlam
  katledilmiştir

  vardın
  söylemezler otlar
  çok sutün düştü
  nice bir taş
  ne zamana

  yetiştin

  aykırı sür
  çalka
  de ki ey at kıskacı kabaran
  ateş almış ve ey at kıskacı
  diye bağırarak
  o oyuncu
  oynadığında seni
  konuş benimle
  sana hizmet

  danışayım

  4.

  hüzün
  yalındır-dağdan
  aparılmış kar topakları gibi

  yel ki ince
  ipince bir teldir kopmuştur

  insan
  azar azar

  kopmuştur

  yalnız hüznü vardır kalbi olanın
  hüzün öylece orta yerdedir
  tuhaf bir yarma yaşanıyordur
  çepçevre şeytan kilitleri

  sınav

  5.

  bir oyuna

  rastgeldim
  her taşı yakup hüznü

  anlat
  bu boşalmış at
  hüzündür

  yanında
  kalfa
  çırak
  ben bir oyuncu tanıdım
  daha
  ataktı

  gördüm ki

  çatlıyordu
  kara kuzgun

  kabusa beyaz bir su
  oyuluyordu

  ‘ve sabır
  olmasaydı
  yeryüzünde
  birgün
  kalınabilir miydi?’

  6.

  bu hüznün

  mesnevisi yazılmadı
  gürbüz tarhlar öldü
  o ceylanda
  bir kaç minyatür
  mütekeddir
  -de bana bu esrime
  bu koygun minyatür yalnızlığından
  başka nedir-oysa
  kocamandır

  aşk
  usanç
  hep eksiler alanında
  olup biten bir şeydir
  parçala bu trajik geçidi
  o taşı sür ey insan
  taşı taş-çünkü saat
  sınanan bir süreçtir ve atlar
  yanıldıklarında
  kaygan
  o

  karangu duvarına çarpıp kuşkunun
  düşer ölü atlar

  çünkü satrançta
  çünkü orada ve burada
  her zaman
  öğretidir zaman
  aşkın da
  katları vardır-kadim
  kabarık bir öyküdür

  alınyazısı

  ey aşk
  elbet başındasındır bela kitabının
  ne çok dilin var
  gece ki anlamadı
  şu anda
  o
  ibrahim ve ishak
  yargıç yok taşı kim atacak
  leyla bilmez mi gerekli

  olduğunu
  diye döğünüp duran
  gece ki ey gece
  o külli aynalar
  seni ararlar
  ıssız bir hat fotoğrafın
  dan sana çıktım

  oynanan
  göstermelik bir son

  oyunuydu
  aldandın
  ağır taşlar verdik
  …ve ay seni bulduğunda
  yani ki kanıtladığında kendini
  ben
  müthiş bir başlık atacağım
  şiirime
  sevgili gecem

  diye

  7.

  şebçerağ
  söndü mü
  diye bir ses

  sahi şebçerağ nerde
  iskender! iskender!
  diye bir ünlem

  bu nasıl iskender
  aramaz

  bengisuyu
  diye bir hüzün

  ‘hişt! dostlarıma şunu haber ver
  denize açıldım
  ve gemim parça parça oldu’
  diye bir im
  denli narindir intikam

  intikam içli bir marştır gerçekte
  bir

  ara ses aygıtını yırtarak çıkarılırdı
  o şimdi
  dışlanmış bir taş olarak
  karlı kış gecelerinde
  acılı bir genç şairin her geçişte
  hüznüne tanık olduğu
  metruk bir kümbet denli müşahhas
  aşktır-ve

  o
  ne rahim bir yürüyüştür gecede

  (o yıllar bir ressam tanırdım
  gök çizemezdi
  yüksek evler yapardı yitik kadın yüzleri- bir güm
  o kentin
  -tarihsel bir kenttir-
  o çarşısındaki hasır iskemleli

  kahvede
  onu bir cenini çizerken ağlar gördüm
  bütün öğeleri belliydi ama neden gözsüz
  ama neden bir kaleden artmış kapı tokmağı gibi
  ıssız ve dokunaklı
  diye sormadım çünkü ben
  ağlayanları severim

  ve güzeldir ağlamak
  denebilir ki-
  bir insan en çok ağlarken güzeldir
  vakit de akşamdı dışarda kar vardı
  kar yüzyıllardır alabildiğine vardı
  insanlar doğar konardı konar göçerdi
  sonra o bütün resimlerini

  yırttı-
  birden kaybolmuştu
  arıyor diye duydum bir şeyi
  çağın unutturmak istediği
  belki derin bir gök resmini
  ye’si biçen o eşsiz kılıncı gürbüz hamleyi)

  bu taşı da sürüyorum
  koyar gibi o

  güzel yapının üstüne
  ya da komaz gibi taş üstüne taş
  (ben daha çok taşları mı anlıyorum nedir
  ve nedir taş-
  çakmak taşı satranç taşı
  sapan taşı göktaşı)
  reddetmek gerekiyor kimi taşları ve

  şeyleri

  sözgelimi sapan taşını
  -o göz çıkarır sadece-
  ortadaki gökkasabı gökdeleni
  tanrısız tecimevlerini caminin hemen önündeki
  ana caddedeki aykırı kadın salınışını
  yanlış konumunu gülün

  evlerde bahçelerde
  ve hatta parklarını bile bu taş mekanın
  reddetmek gerekiyor

  çağa çıktığımda
  kan- çoğalan bir suret ve kendini
  ta içerlerde bir yerin üşüyor-duymuyormusundur
  yinelenir durur

  -şu sanki ne diye- akşam ki
  dönüp nefsini içine tuttuğun yüzündür
  senin yüzün -paramparça
  bölük pörçüktür
  şu kuytu kalabalıkta
  şu yalnızlıkta
  ivedi ve kirlisarı
  dişiliğini kullanıyordur

  kuşku
  lüks oteller gibi kuşku
  kuşku

  (çağı deştiğimde
  o yüz
  diyor yoruldum -aynalar
  gösterebilir mi hiç -bana sonumu
  nedensiz başladım oyunculuğa
  bitireceğim raslantıyla

  -oyunumu
  dostlarım da
  var -intiharlar
  her akşam ıslak-yapışkan
  saçlarıyla girip odama
  paniğimden pay toplarlar)

  azaldı
  halk içinde yüzdeki ben gibiler
  eldeki siğile
  çıbana

  -etin yumuşak bir yerinden sökün eden-
  döndü halk ve cüzzam ne yürüdü
  ve hep bir yaprak değil miyiz ki
  bir zaman yarıp çıkmak serüveninde
  özdalımızı
  topu topu bir mevsimi yaşarız işte
  müşa’şa’ bir

  sonbahar figüranıyız
  hepimiz de
  ve cüzzam ne gün yürüdü sormalı
  değil mi ki ebabil
  adil
  bir infazın adıdır
  ve insan
  -ne şu ne bu-
  iyioyunundan
  sorulmayacak

  mıdır

  8.

  (kıstak)
  her dakika
  henüz ölmüş gibi ebûzer
  kimsesizsindir
  içlemin gamevi ay emek

  kesik kesik solur
  avcının elagözlü

  nesnesi
  kaybettiğin divit -kırdır
  faniliğindir o ağaç ki
  zekeriya onda saklıydı

  yazı ebediyyen vardır
  -ortadaki göçük
  içerdeki dehşet
  pusudaki bungu
  kıyım mahzen kan –
  çok

  kandil kırılmış -sanki geç
  herşey için – niçin
  ertelenir sanır insan herşeyi
  öyle sanır – yeniden han
  o ölümsüzlük gibi mutantan
  taş – düşmüş
  vardır – orada nasılsalar

  öyle
  apaçık
  kırıktırlar

  dili faldır aşkın ey taş