1. alçak sesle uçuyor üzerimden
  saçları kına yakılmış bir kadının mihrabı
  bu gövermiş güz günleri çıldırtır
  çileden ve kitaplardan çıkartır insanı
  urlar, karınca cesetleri
  titreyişlerle örtülür üstüm
  merak; bir devrimcinin hazırlığıdır
  ve alçacık bir sesle uçar üzerimden
  kanser, begonya, ölüm
  beyaz tülbentler camın arkasında
  ve çıkarılmış insan gözleri
  kırk batman ağırlığında sahici insan gözleri
  bağrına taş basan ana
  o ananın ölüsünden kalkan toz
  ey acılar gardiyanı, ey güz gündüzleri
  bir isyankar çetecinin yağmuru altında
  kendi kavruk güzelliğimi yumrukluyorum
  kulunç gibi giriyor öğleden sonraki cumartesinin
  umudum, ki hırçın bir hayvandır durmadan
  kalgıtır banknotları, miting alanlarını
  ve tarçın kokusu ve yorgunluklarla
  oturduğumuz evleri tıkayan
  merak; bir devrimcinin hazırlığıdır
  yıkanır bazı bakır dövücüleri çarşılarda
  şakırtılarla sürüklenir bazlama açan kadınlar
  dibeklerinde inatlarını döven
  hınzır umutlarını döven kadınlar şakırtılarla
  benim harcım değil bir yar sevmek gizliden
  her yanım bin türlü merakla dalanmakta
  o loş buhur kokuları, analarımız
  aşererken toprak yiyen analarımız
  yüreğimin palamarlarını çözüyor aya karşı
  gökçe sancım zonkluyor bileklerimde
  zonkluyor talaşlar, talaşlar
  şakağıma vuran balyozun talaşları
  araf