1. dik bir üçgende açının karşısının hipotenüse oranıdır. sinüs fonksiyonunun tersine kosekant denir.

  sin(β). csc(β)=1
  sin²(β)=1- cos²(β)
  sin(x+β)= sinx.cosβ+cosx.sinβ
  sin(2β)=2.sin(β).cos(β)
  sin(0)=0 ve sin(90)=1
 2. xy koordinat sisteminin orijinini merkez kabul eden bir birim çember üzerinde bir nokta olsun. bu nokta ile orijinin birleşmesi ile oluşan doğru parçasının x eksenine olan uzaklığı, doğru parçasının x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açının sinüsüdür. sinüs, çember üzerindeki nokta x ekseninin üstünde seçilirse pozitif, altında seçilirse negatif değer alır. sinüs fonksiyonu [-1, 1] kapalı aralığındaki değerleri alabilir.