1. dik bir üçgende açının karşısının hipotenüse oranıdır. sinüs fonksiyonunun tersine kosekant denir.

    sin(β). csc(β)=1
    sin²(β)=1- cos²(β)
    sin(x+β)= sinx.cosβ+cosx.sinβ
    sin(2β)=2.sin(β).cos(β)
    sin(0)=0 ve sin(90)=1