1. periyodik fonksiyonların en çok bilinenleri olan trigonometrik fonksiyonlar'ı oluşturan ayaklardan birisidir.
  (bkz: kosinüs fonksiyonu)
  (bkz: tanjant fonksiyonu)
  (bkz: kosekant fonksiyonu)
  (bkz: kotanjant fonksiyonu)
  (bkz: sekant fonksiyonu)

  orijin merkezli, 1-birim yarı çaplı çember üzerindeki noktanın y-eksenine göre koordinatı için tanımlanmış sınırlı bir fonksiyondur.

  her x reel sayısı için |sin x|=< 1 değerini alır.
  0< x < pi/2 aralığında fonksiyon kesin monoton artandır.
  pi/2 < x < 3pi/2 aralığında fonksiyon kesin monoton azalandır.
  3pi/2 < x < 2pi aralığında fonksiyon kesin monoton artandır.

  -reel uzayda süreklidir.
  -tek fonksiyondur her x reel sayısı için; sin(-x) = - sinx
  -grafiği orijine göre simetriktir.
  -periyodiktir, k reel sayı olmak üzere, sin(x+2kpi) = sinx
  -birebir fonksiyon olmadığından tersi yoktur. fakat, f: [-pi/2,pi/2]-->[-1,1] kısıtlanışı birebir ve örten olduğundan bu kısıtlanış altında sinüs fonksiyonunun tersi mevcuttur.
  bu ters fonksiyon, "arcsinx" ile isimlendirilmiştir.
  arcsin; [-1,1] --> [-pi/2,pi/2] şeklinde kısıtlanışa sahiptir.

  "sinx = y <=> arcsiny = x" şeklindeki bağıntı kısıtlanışın olduğu her aralıkta geçerlidir.
 2. dik bir üçgende açının karşısının hipotenüse oranıdır. sinüs fonksiyonunun tersine kosekant denir.

  sin(β). csc(β)=1
  sin²(β)=1- cos²(β)
  sin(x+β)= sinx.cosβ+cosx.sinβ
  sin(2β)=2.sin(β).cos(β)
  sin(0)=0 ve sin(90)=1