1. over* dokusunda tiroid bezi oluşturan, şahsına münhasır bir tümör. monodermal teratom karakterindedir ve sadece tiroid dokusu içerir. bu doku genelde salgı yapmaz ama tiroid hormonları salgılayıp hipertiroidi de oluşturabilir. nadiren malignleşir.