1. büyük britanya siyasetinde parti denetçisi görevi gören kişiler. avam kamarası'ndaki milletvekilleri'nin iş yapıp yapmadıklarını, oylamalara katılıp katılmadıklarını, partinin ideolojisi lehine oy verip vermediklerini denetler.