1. yoldaşın zıttı. içerdiği tüm anlamlar ve algıda çağrıştırdığı tüm sembollerle karşılaştırmalı ele alındığında bile yoldaş kavramının tam cepheden karşıtı.

  yoldaşda aynı yolda yürümenin, aynı kaderi paylaşmanın ve aynı tecelliye ortak olmanın, diğerkamlık barındıran manevi bir coşkusu ve insani bir duygusallığı var. beraber yürüdüklerin için var olabilmenin sınırsız hazzı var.

  yandaş ise buram buram yalakalık, çıkarcılık, sinsilik ve dolayısı ile insandan öte şeytana yakışır tüm özellikler var.

  yoldaşta eşitlik, denklik var. yandaşta güçlü olana tapınma, kraldan daha fazla kraldan yana olmayı, aşağı olmayı, alt merhalelerde yalayacak bir çanak kapmanın arsızlığını cıvık bir yüzsüzlükle kabullenme.

  yoldaşta baskıya, zulme karşı beraber direnmenin omuzdaşlığı. darağacına gülerek gitmenin şövalyeliği...

  yandaşta zalime methiye düzüp zulme ortak olmanın vicdansızlığı, pespayeliği...

  zulüm savunulabilir mi? zulüm, düşünce özgürlüğü kisvesi altında desteklenebilir mi? zalim, fikir hürriyeti gerekçesi ile alkışlanabilir mi?

  yoldaş mazlumdur, mazlumun yanındadır. yandaş ise zalimdir, zulmün yanındadır.