1. enterobacteriaceae ailesi üyelerinden, gram negatif pleomorfik basil. pirelerle bulaşır, veba etkenidir. hücre içi patojen olan 3-5 bakteriden biridir.