1. katedilen yolun, katetme süreci içerisinde, kateden kişi tarafından tahmini olarak (ölçüme dayanmaksızın) ortalanarak kat edilmesidir. bu hastalığa yakalanan kişiler başkalarının da yolu kullandığının farkına varmazlar. varsalar bile yolun ortasından yürümenin başkalarını engelleyebileceğini düşünmezler. hastalığın bazı safhalarında yolun ortasından yürümenin başkalarını engelleyebileceğini düşünenler olabilir. bu safhada ise kendi hızlarının yeterli olduğu kanısına varırlar.

    gün içinde yürüyen merdivenlerde veya yürüyen bantlarda sıkça nüks eder hastalık. geçmek için izin istediğinizde bunun çok garip olduğunu anlatmak isteyen, el ve surat hareketleri ile karşılık verirler. hastalığın umursamazlık, dışarıya kapalılık gibi belirtileri vardır.

    üst düzey bulaşıcı bir hastalıktır. bu hastalığa yakalanmış kişiler, eğer çift iseler, mutlaka el ele tutuşarak yürürler.

    hastalığın bilinen bir tedavisi henüz yoktur.
  2. bir çeşit obsesyon.