1. yönetim, başlı başına politik ve ideolojik bir eylem düzeyine yansımış etkinlikleri ifade eder.

    yönetim olgusunu ele almak, politik toplumla yüzyüze gelmek demektir. yönetmek eylemi, hükmetmek ve iktidar olmak ise yönetilmek de boyun eğmek, hükme rıza göstermek anlamına gelir. ancak çoğu zaman yönetmek ve yönetilmek iç içe geçen birbirinin anlamını farklılaştıran ve birbirine anlam veren bir düzey, iki farklı kavramın anlam bütünlüğüdür.

    bu konuya ilişkin atıf yapılan en yaygın örnek ise: iki kişinin bir araya gelerek taş yuvarlaması örneğidir. iki kişiden biri "şimdi" ya da "haydi" diye komut verdiği anda o iki kişi arasında yönetme edimi başlamıştır. ikisi aynı işi yapar ama başlatıcı komutu verme yönüyle biri farklılaşır.

    insanlık tarihindeki yönetim olgusu ise bu örnekte belirtilenden çok daha karmaşık ilişkiler üzerinde yükselir.
    ozee