faşizmin kitle psikolojisi - wilhelm reich - youreads

  • okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (10.00)
faşizmin kitle psikolojisi - wilhelm reich
wilhelm reich (1897 – 1957) faşizmin kitle psikolojisi adlı yapıtıyla eski ve yeni faşist hareketlerin eleştirel irdelenmesi ve çözümlenmesi üzerine en önemli başvuru kitaplarından birini kaleme aldı. reich, bu klasik yapıtında, uluslararası toplumu hâlâ meşgul eden faşizm olgusuna özgün bir açıklama getirmiştir. günümüzde kabul gören, faşizmin kimi uluslara ya da ideolojilere özgü olduğu ve güç ya da siyasi oyunlarla masum insanlara kabul ettirildiği düşüncesine karşı çıkan reich, içgüdünün otoriter baskı altına alınması ile faşist ideoloji arasındaki ilişkiyi açıklayan ilk kişi olmuştur.


 1. “asıl açıklanması gereken, neden aç insanın çaldığı ya da sömürülen adamın grev yaptığı değil,
  neden aç insanların çoğunun çalmadığı ve sömürülenlerin çoğunun greve gitmediğidir.”
  mutlu