ahmet rasim

Kimdir?

kendine özgü bir üslupla kaleme aldığı eserleri geniş bir okur kitlesi tarafından okunan, mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş bir yazardır. 50 yılı bulan yazı hayatında farklı edebi türlerde ve çok sayıda eser verdi. dönemin istanbul hayatının ayrıntıları üzerinde durduğu fıkralarıyla tanındı.3.ve 4. dönem tbmm’de istanbul milletvekili olarak yer aldı. tanınmış bestekar osman nihat akın’ın dedesidir.

darüşşafaka mezunudur. muharrirlik, yazarlık, bestekârlık, posta telgraf idaresi memurluğu, tercümanı hakikat, saadet, ikdam, sabah, malûmat, servet, tanin, hak ve tasvir-i efkar gazeteleri yazarlıkları, güneş, gülsen, sebat, say ve servet-i fünûn, resimli gazete, musavvar ve malûmat dergileri yazarlıkları, tbmm iii. ve iv. dönem istanbul milletvekilliği ve iii. dönem kütüphane encümeni reisliği yapmıştır. evli ve altı çocuk babasıdır.

yaşamı

1864’te istanbul'da fatih’in sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi. babası menteşeoğulları'ndan kıbrıslı bahaeddin efendi, annesi nevbahar hanım’dır. babası kendisi doğmadan evvel ailesini terk ettiği için nevbahar hanım onu tek başına yetiştirdi. 1875 yılında başladığı darüşşafaka'da edebiyatla tanıştı. bu okulda bestekâr mehmet zekai dede’den müzik dersleri de aldı. kendi çabasıyla fransızca öğrendi. eğitimini 1883 yılında birincilikle bitirdi.

okulu bitirdikten sonra diğer darüşşafaka mezunları gibi posta ve telgraf nezareti'nde memur oldu. bu kurumda kısa bir süre kâtiplik yaptı. memuriyet hayatının ilk aylarında sadberk hanım ile evlendi; 1902’de eşinin ölümüne kadar süren bu evlilikten dört oğlu, iki kızı oldu.

memuriyet hayatını benimsemeyen ve hayatını yazar olarak kazanmak isteyen ahmet rasim’in ilk yazısı ahmet mithat efendi’nin tercüman-ı hakikat gazetesinde yayımlandı. bu, “yolcu” başlıklı bir tercüme yazı idi. ardından dönemin ünlü gazetecisi baba tahir vasıtasıyla ceride-i havadis’te fenni konularla ilgili yazı ve tercümeler yayımlamaya başladı. bir süre mekteb-i behrami adlı okulda ve komonto musevi okulunda öğretmenlik yaptı. ahmet mithat’tan gördüğü teşvik sayesinde 1885’ten sonra kendisini tamamen gazeteciliğe verdi.

yayın hayatına 1891’de başlayan servet-i fünun dergisinde fen konularındaki yazılarının yanında, tefrik halinde romanlarını da çıkarma imkanı buldu. leyal-i izdırap, meşak-ı hayat ve afife burada yayınlandı. ancak servet-i fünun yazarlarının genel edebi çizgisini benimsemedi. o, ahmet cevdet paşa ve ahmet mithat efendi’nin doğu ve batı edebiyatının olumlu yanlarını sentez haline getirmeyi amaçlayan edebi anlayışını benimsemişti.

1908’de hüseyin rahmi ile birlikte 37 sayı süren “boşboğaz ile güllâbi” adlı bir mizah gazetesi çıkaran ahmet rasim, gazeteciliği malumat, sabah, sebat, güneş, maarif, resimli gazete, mecmuai ebüzziya, türk yurdu, yeni mecmua, resimli ay, ikdam, boşboğaz, basiret, tasvir-i efkar, vakit, akşam, cumhuriyet gazete ve dergilerindeki yazılarıyla sürdürdü. bunun yanında gülşen, sebât, hamiyyet, şafak, servet, tanîn, envâr-ı zekâ, maarif, resimli gazete, hazine-i fünûn, mektep, pul, fen ve edep, irtika, surâ-yı ümmet, donanma, resimli kitap, musavver, muhit gibi dergilere gerçek adıyla, hanımlara mahsus malûmât’ta ise “leyla feride" adını kullanarak yazılar göndermistir.

1898'de alman imparatoru ii. wilhelm'in suriye gezisi sırasında malûmat gazetesi tarafından suriye'ye, 1916'da da sabah gazetesince harp muhabiri olarak romanya cephesine gönderildi.

bu arada okullar için yazdığı tarih, dil bilgisi, imlâ ve aritmetik gibi çeşitli konulardaki eser¬lerini kitap halinde bastırdı. menâkıb-ı islâm adlı kitabı dolayısıyla ii. abdülhamit'ten mecîdî nişanı aldı. şiir, hikaye ve roman alanlarında eserler verdiyse de onu günümüze ulaştıran "şehir mektupları", "eşkâl-i zaman", "cidd-ü mizah", "gülüp ağladıklarım" gibi inceleme, araştırma ve gözleme dayanan yazıları oldu.

müzik alanında da eserler veren sanatçı, besteleri de kendisine ait olan pek çok şarkı sözü yazdı. yakın dostu müzisyen tatyos efendi’nin bestelediği uşşak makamındaki “bu akşam gün batarken / sakın geç kalma, erken gel” dizeleri ile başlayan güftesi günümüze kadar gelen eserlerindendir.

1927'de cumhurbaşkanı mustafa kemal’in referansıyla istanbul milletvekili oldu ve tbmm'nin üçüncü ve dördüncü dönemlerinde milletvekilliği yaptı. ancak sağlık sorunları yüzünden meclis oturumlarına bile katılmadı. 1932'de heybeliada'daki evinde hayatını yitirdi, heybeliada’daki abbaspaşa mezarlığı’na gömüldü.

istanbul fatih karagümrük'te 1938-1939 öğretim yılında kurulan karagümrük ortaokulu'nun adı 1965-1966'da ahmet rasim ortaokulu olarak değiştirilmiştir. okul 1988-1989'dan itibaren ahmet rasim lisesi adını almıştır.