1. belirli bir tema üzerine yoğunlaşarak, ilgili temaya yönelik eylem ve çalışmaların tamamı.