1. "başlangıç itibarıyla yok hükmünde" anlamını veren hukuk terimidir. herhangi bir hükme varılamaycak, hiçbir sonuç alınamayacak mahiyetteki hukukî işlemler başlangıcından itibaren hiç varolmamış sayılırlar. bir hukukî işlemin geçerli olabilmesi için varolması gereken temel koşullardan birinin eksikliği üzerine verilen geçersizlik kararı ise (bkz: butlan) olarak ifade edilir. butlan ile keenlemyekün, hukuk terminolojisinde birbirine yakın kavramlardır. aralarındaki fark, butlanın "işlem geçersiz" hükmü, keenlemyekünün ise "işlem yok" hükmü taşımasıdır.