1. yalnızlığa bir şey eşlik eder mi, eğer ederse o zaman yalnız hisseder miydik ki?