• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
dünya mitolojisi - donna rosenberg
dünya mitolojisi; sümer, hitit, babil ve eski mısır'dan yunan, roma ve kuzey avrupa'ya, britanya adalarından pasifik adalarına, uzakdoğu'dan eskimolara, afrika'dan kuzey ve güney amerika'ya kadar yeryüzünün 59 büyük söylen ve destanını içeriyor.

homeros'un ilyada ve odysseia'sı, roma'yı kurmak için kişisel arzularını feda eden bir kahramanın serüvenini anlatan vergilius'un aeneas destanı, ölümsüzlüğü arayan kahramanının destanı gılgamış, lanetli bir yüzük ve hazine kazanarak uyuyan bir savaşçı kızı kurtaran, töton kahramanının öyküsünü anlatan sigurd destanı, dünyayı güvenli bir yer yapmak için canavarlarla savaşan bir kahramanın iç dünyasını anlatan beowulf destanı, britanya adalarının birleşmesini ve trajik bir aşk üçgeni yüzünden krallığın yıkılmasını anlatan kral arthur destanı, ödevine bağlılığıyla halkına örnek olan bir hint kahramanının serüvenlerini anlatan ramayana destanı, eski bir doğulu kahramanın, tanrılıkla insanlığın aynı olduğu bir dünyadaki serüvenlerini anlatan kotan utunnai destanı, kahramanlığın ne olduğunu sorgulayan afrika destanı gassire'in sazı, kişilerarası ilişkileri kahramanca eylemlerle değer olarak bir tutan afrika efsanesi mwindo, insanca zaafların kötülüğün zaferine yol açışını anlatan aztek destanı quetzalcoatl, doğa koşullarıyla çatışmanın zorluğunu anlatan eskimo destanı sedna ve dünyanın dört bir yanından daha başka birçok söylen, tarihsel dayanakları, yazınsal çözümlemeleriyle bu yapıtta bulunabilir.

dünya mitolojisi, coğrafi ve kültürel ayrılığa göre yedi bölüme ayrılmıştır. karşılaştırmayı kolaylaştırmak için her kültürden yaratılış, bereket ve kahramanlık öyküleri seçilmiştir.

dünya mitolojisi, dünyanın büyük efsanelerine bir giriş, genel bir bakış olarak, mitoloji dersleri için bir kaynak olduğu kadar güzel bir yazın seçkisi gibi de kullanılabilir. kapsamlı bir dünya mitolojisi incelemesine girişecekler için bu kitap bulunmaz bir başvuru kaynağıdır.
  1. mitoloji üzerine yazılmış en iyi kaynaklardan birisi. efsaneleri okumaktan hoşlanıyorsanız, tam size göre bir kitap.