• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
osmanlı imparatorluğu'nda diyarbakır ermenileri - kasım ertaş
anadolu coğrafyasının kadim milletlerinden olan ermenilerin, sosyo-kültürel hayatları hakkında çok az bilgi var elimizde. bu bilgi noksanlığı, diyarbakır ermenileri için de geçerlidir. hâlbuki osmanlı'nın diyarbakır vilayeti,barındırdığı dini grupların çeşitliliği ve kültürel zenginliğiyle osmanlı dünyasını bütün boyutlarıyla resmediyordu.imparatorluğun adeta küçültülmüş bir hali olan diyarbakır,anadolu ermenilerinin nüfus bakımından en yoğun olduğu ve 'vilâyât-ı sitte' olarak isimlendirilen altı vilayetten biridir.sosyo-kültürel açıdan 19. yüzyıl osmanlısındaki diyarbakır ermenilerini konu alan bu çalışma; ermenilerin osmanlı imparatorluğu'ndaki konumunu, müslümanlar ve diğer etnik/dini gruplarla münasebetlerini, şehrin iktisadi ve idari hayatındaki konumlarını, aile hayatlarını, örf-adetlerini,kutsal mekânlarını, dini tören ve bayramlarını kısacasıdiyarbakır ermenilerinin dünyasını ele almaktadır.(tanıtım bülteninden (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)