1. 9 veya 10 punto ile kullanılmak şartı ile (bkz: verdana)
    dewe