1. dmac, smac' teki gecikme problemini iyileştirme amacıyla veri toplama ağacı (“data gathering tree”) üzerinde uygulanan bir mac tasar imidir. smac' teki gecikme problemini “veri iletme kesintisi” (“data forwarding interruption (dfi)”) problemi olarak belirtmiştir. bu problem, radyo yiyiminin kısıtlı olması dolayısıyla paketin aktarım yolunda aktarımdan habersiz birimlerin uyku konumuna geçerek gecikmeye yol açması olarak belirtilmiştir. smac'in adaptif dinleme özelliğiyle sadece gecikme eğimini azalttığı gecikmenin atlama sayısıyla lineer arttığı belirtilmiştir.
    akif