1. türkçe'de saçma, anlamsız anlamında kullanılan, dilimize fransızca'dan geçmiş bir sözcük.

  latince'de "sağır, dilsiz" anlamına gelen "surdus" sözcüğüne "ab" ön eki eklenerek oluşturulmuştur.

  benim yorumum:

  sağır ve dilsiz olmak burada bana kalırsa dış dünyadan kopuşu simgeler. yani kaynağını sadece iç dünyadan alan anlam, absürttür. zira dış dünyada bir yansıması yoktur. yansıması olmayınca eşleştirebileceğimiz bir benzerlik de bulunmaz. ne de olsa insan sosyal bir varlıktır derler, değil mi?

  yorumumu desteklemek üzere, beckett eserlerinde "absürt":

  (bkz: #25736)

  beckett'in karakterleri absürttür. zira hepsinin uzuvları körelmiş ya da tamamen yok olmuştur. bir kere karakterlerin bu özellikleri absürt'ün etimolojik kökeniyle bire bir örtüşmektedir.

  aynı şekilde l'etranger'deki karakterin absürt olması, değerlerinin hiçbir şekilde dış dünyada karşılık bulamamasından kaynaklanır. beckett eserlerindeki gibi kahramanın fiziksel uzuvları sakat olmasa da düşünsel uzuvları "sakat"tır. sadece içten gelen değerlerdir ve dış dünyadan etkilenmemiş bir saflığı vardır.

  buradan çıkışla, kirletilmemiş anlam absürttür, diyebilirim.

  bu sebeple troll'ler sevilmez. yazdıkları doğru olsun, yanlış olsun; yazdıklarının içkin olma özelliği yüzünden şarlatanlıkla suçlanırlar.

  (bkz: şarlatanlık)