• youreads puanı (7.00)
 1. gözlerin kendisini görmediği, kulakların duymadığı ve bir kaç gün sonra unutulacak olan küçük kız.
 2. yanağımdan iki damla yaş süzülmesine sebep olan sahne.
 3. bir sahne midir yoksa bu alem nazarında?
  bir sahne ki milyarla oyun var üzerinde!
  bir sahne ki her perdesi tertib-i meşiyyet;
  eşhası da bâzîçe-i âvâre-i kudret!
  ...
  zalimde teaddîye olan meyl nedendir?
  mazlum niçin olmada ondan müteneffir?
  âkil nereden gördü bu ciddi harekatı?
  cahil neden öğrenmedi adab-ı hayatı?
  ...
  bir sahne demek âleme pek doğrudur elbet;
  ancak görülen vak'aların hepsi hakikat.
  hem öyle vekâyi ki temaşası hazindir,
  ahengi tarab-sâzı bütün ah u enindir."

  "mehmet akif" in "safahat" ından bu kısmı da okumamla isyan ettiren durum.