• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (8.33)
ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni - friedrich engels
ülkemizde 'ailenin, özel mülkiyetin ve devletin kökeni' ismiyle yayınlanmıştır. engels'in lewis henry morgan'ın 'eski toplum' adlı eseri üzerine yaptığı değerlendirmelerden oluşur. morgan ilkel insan topluluklarının yaşantıları üzerine bir envanter oluşturmuştur. kitapta da geçmişteki insan topluluklarının kurmuş oldukları aile türleri değerlendirilerek medeniyetle birlikte evrilen aile biçimlerinin sonunda özel mülkiyete varışı anlatılır.
 1. orijinal ismi 'der ursprung der familie, des privateigentums und des staats'dır. modern toplumda doğal ve güdüsel görünen aile ve mülkiyet kavramlarına yöneltilmiş tarihsel bir eleştiridir. yazıldığı dönemden ötürü içeriğinde pek çok varsayım bulunur, bilimsel bir kitap da denilemez. ancak buna son derece yakındır.
  okuyan kişilere, topluma yönelik bakışta bir perspektif kattığını düşündüğümden çevremdeki herkese okumayı tavsiye ederim.
 2. morgan'ın yapmış olduğu araştırmalar üzerinden yapılan tahlilleri içeren engels kitabı.

  içeriği ispatlanması namümkün derecede olmasına karşın, doğru kabul ettiği temelleriyle bütün olarak kendi içerisinde nedenselliği ve diyalektiği tarihsel bağlamda kurabilen ilgi çekici bir çalışma. eleştirilebilecek nokta ise baştan kabul edilen doğruların güvenirliliği. mantıksal kurgu da olabilir.

  toplum, örgütlü topluluk, devlet oluşturma süreçleri ilkel topluluklardan başlayarak ele alınır. klan örgütlenmesi, iş bölümü sonrasında ortaya çıkmaya başlayan mülkiyet kavramı, aile-aile kavramının oluşum süreci, devlet ve oluşum amacı eleştirel olarak marksist felsefeyi doğrulayacak şekilde anlatılmaktadır.

  iş bölümü ile ana-ataerkillik ile ilgili ilgi çekici bir tespiti kitap yakınımda olmadığından eksikleri olabilecek şekilde kısaca paylaşmak istiyorum.

  insan toplulukları önceleri kadınları başat gören bir anaerkillik içerisindeydi çünkü kadın doğum yapar, soyu devam ettirir, çocuklara bakardı. ev işlerinde daha hünerliydi. öyle ki kaybolan bir çocuğun kimin çocuğu olduğu annenin/ kadının onayıyla kesinlik kazanırdı.

  ne zamanki insanoğlu doğaya karşı üstünlüğü ele geçirmeye başladı, ilkel silahlar ve av aletleri geliştirdi, erkek fiziksel gücü sayesinde av yeteneği (eve yemek getirebilme, av alanlarını koruyabilme, savaş-yağma-talan ganimetlerini alma) kazandı ve toplum ataerkilliğe evrilmeye başladı.
  ozee