1. alfa romeo fanlarına verilen isim.

    benzeri için:

    (bkz: tifosi)