1. 93 harbi sonrasında ruslarla imzalanan antlaşmadır. antlaşma tamamen rusların lehine olması nedeniyle batının hoşuna gitmemiştir. yerine şartları daha hafif olan berlin antlaşması imzalanmıştır. sevr ile beraber uygulamaya koyulmayan(koyulamayan) antlaşmadır.
 2. istanbul yeşilköy'de imzalanmasından mütevellit "yeşilköy anlaşması" olarak da bilinir.

  anlaşmaya göre;

  * sırbistan, karadağ ve romanya tam bağımsızlığı ve sınır genişletilmesi,
  * sınırları tuna'dan ege'ye, trakya'dan arnavutluk'a uzanan bulgaristan prensliği kurulması,
  * bosna-hersek iç işleri bağımsızlığı,
  * kars, ardahan, artvin, batum, doğubayazıt ve eleşkirt'in rusya'ya verilmesi,
  * teselya'nın yunanistan'a bırakılması,
  * osmanlı devleti'nin rusya'ya 30 bin ruble savaş tazminatı ödemesi

  kararlaştırılmış ve fakat anlaşma hayata geçmemiştir.