1. iranın bihustun kentine 1830 yılında şahın ordusunu eğitmek için giden dönemin emperyalist devleti ingilterenin subayı henry rawlinson tarafından bulunan yazıtlardır. daha dogrusu dünyaya duyurulan yazıtlardır, zira subay yazıtları bulmadan önce yerli halk tarafindan biliniyormuş. subay zorlukla kopyaladıgı yazıtları avrupaya tercüme etmek için göndermiştir. yapılan tercümeler sonucu bize kadim ortadoğu imparatorluklarıyla ilgili sır kapısını açmıs bugüne kadar eski ortadoğu imparatorluklarıyla ilgili bir çok şey bu yazıtlar sayesinde ögrenilmiştir
    yazıtlarla ilgili bilgiler :
    - 3 farklı dilde yazılmıştır; eski farsça, elamice ve babilce
    - pers imparatoru kral i.dariusun emriyle kazınmıştır.
    - yazıtlarda dariusun tahta çıkış sürecini, pers imparatorlugundaki isyanları perslerin diğer imparatorluklarla savaşını anlatmıştır.
    -ayrıca yazıtlarda sümerler babiller ve asurlular ile ilgili bilgiler mevcuttur.