1. şey'leri neden-sonuç ekseninde determine edişin, tavzih edişin son'unda beliren. daha ileriye taşıyarak bir neden-sonuç'a bağlanamayanın durduğu yer. nihai sebep. amac'ın ayaklarının yürüyecek yol bulamayışı.

    bakıldığında herhangi bir neden-sonuç belirlenimciliği evresiyle aynı kriterlere sahiptir. 'nihai' olsa bile. şöyle açıklar nietzsche;

    ' filhakika onun tam olgunluğa erdirilmiş olduğunu var saysak da morfolojik anlatımla hiçbir şey açıklanmış olmaz sadece muazzam bir olgu bağlamı betimlenmiş olur. bir organın herhangi bir amaç için kullanılması ile bir şey izah edilmiş olmaz. causa finalis ve causa efficiens'de(*:elverişli neden) de olduğu üzere bunlar nesnelerde bir şey açıklığa kavuşturmazlar. 'causa' kavramı sadece bir ifade aracıdır, daha çoğu değildir. belirtmek, adlandırmak için bir araç. ' (*:güç istenci 645.pasaj)