1. konusu ceza yargılama usulleri olan bir hukuk dalı. başlıca kaynağı 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu'dur.
  2. suçta ve cezada kanunilik, masumiyet karinesi, suçun şahsiliği ve kanuni hakim güvencesi gibi evrensel ilkeleri olduğu iddia edilen; ancak günümüzde suç teşkil eden fiillerin suçluya uygulanınca suç olmayacağı mantığıyla iktidarın sopası olarak kullanılan sözüm ona kanundur.
    kalba