1. nadir bir durumdur. çoğunlukla transvers kolonun diyafram ve karaciğer arasına girmesi sonucu olur. akciğer grafisinde fark edilebilir. bu nedenle akciğer grafisi okumayı öğrenirken uç bilgi olarak göğüs hocası tarafından öğretilebilir.
    Akciğer grafisi