1. porseleni geliştirip dünyaya tanıtan çinlilerdir. ingilizce ismini, geliştirildiği bu bölgeden almıştır. tükçede de benzer bir durum vardır.

    (bkz: çini)
  2. kökeni farsça çini olan (onun da kökeni sanskritçe cinah) ve ingilizce'de "çin" anlamına gelen kelime.