1. şurada az önce rastladığım mersin üniversitesi üniversitesi felsefe bölümü öğretim üyesi çetin veysal'ın yazdığı makaleyi bulabilirsiniz. bence gayet zengin bir yazı. ayrıntılı incelemesini daha sonra yapabilirim.

    !---- spoiler ----!

    Üçlemenin hangi boyutu olursa olsun, cinsellik, sevgi ve aşk (CSA) ilişkilerinin doğallık ve hakikat dışında yaşanması -yanılsama ve bilgisizlikle birleşerek- kendini hakikatmiş gibi gösteren sapmalar içerir. Söz konusu sapmaların nedenleri; CSA ilişkilerinde önyargıları oluşturan sınıflı toplumun sonuçları olan egemenlik, iktidar, baskı, şiddet, özel mülkiyet ve ayrımcılıktan kaynaklanır. Doğaldır ki, yaşamı doğadan ve doğallıktan uzaklaştıran, insan etkileşimlerini belirleyen söz konusu (sınıf, egemenlik, iktidar, baskı, özel mülkiyet ve ayrımcılık) üretim ilişkisi formları, toplumsal yaşam biçimlerinin ekonomik, hukuksal, politik, kültürel ve toplumsal alanlarına nüfuz ederek düşünce ve davranışları yönlendirir ve yönetirler. "Cinsellik, Sevgi ve Aşkın Diyalektiği" de kendi tarihsel, toplumsal koşul ve temelleri üzerinde duruşuyla biçimlenir. Bu çalışmada, kısaca söz konusu bağlamların ana hatlarıyla ortaya konması amaçlanmaktadır.

    !---- spoiler ----!