1. vücutta bulunan toplam ilaç miktarının (mg) o anda plazmadaki ilaç derişimine (mg/litre) oranıdır.

    500 mg alınan bir ilaç, kanda 25 mg/litre olarak ölçülmüşse, dağılım hacmi 20 litredir.

    dağılım hacmi büyük olan ilaçlar, vücudun bir yerlerinde birikiyor demektir. örneğin digoksin kas dokusunda, mantar ilaçları deride, osteoporoz ilacı olan bifosfonatlar kemikte birikir. bu sebeple bu ilaçların dağılım hacmi yüksektir.
    bilim