1. komutan che'nin vietnam direnişe ithafen '' daha fazla vietnam '' sözüne türk devrimci proletaryanın çaktığı selamdır.daha fazla vietnam ernesto'ya bin selam.