• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (6.00)
devlet - gianfranco poggi
gianfranco poggi bu kitabında, devlet kavramını, daha iyi anlamamız için toplumsal iktidar kavramını, bunun çoklu biçimlerini tartışmamız gerektiğinden hareketle, ekonomik, ideolojik ve siyasal iktidar biçimlerini yorumlayıp, devlet kavramının kurumsal içeriğini ele alıyor. devletin "tarihsel gelişimini" feodal egemenlik biçimlerinin dağılmasından modern liberal demokratik sistemlerin kuruluşuna kadar inceleyen yazar, bunu yaparken özellikle demokrasinin doğuşuna ve doğasına odaklanarak, modern devlet olgusunun yeni ve daha kolay anlaşılabilir özgün bir yorumunu da sunuyor. günümüzde liberal demokratik rejimlerin doğasına ilişkin gelişmeleri irdelerken, devlet eyleminin genişleyip, çeşitlenmesiyle biçimlenen eğilimlerle siyaset arasındaki ilişkilere de vurgu yapan poggi, askeri sorunlardan, uluslararası ekonomik ve ekolojik alandaki çağdaş gelişmelere kadar devletin karşı karşıya kaldığı zorlukları da farklı yorumlarla ele alıyor. gianfranco poggi'nin bu kitabı önceki gibi özellikle siyaset ve sosyoloji öğrencileri için zorunlu okuma kitabı olacak, aynı zamanda lisansüstü çalışma yapanların da ilgisini çekecektir. "bu kolay anlaşılır kitap poggi'nin devlet hakkındaki düşüncelerini içermektedir... kitap yazarın daha önceki çalışmasında örtük olarak bulunan düşünceleri ayrıntılı olarak ele alma ve yeni sorunlarla ilgilenme çabasının bir ürünüdür. bu çabanın oldukça kolay okunan ve hayli kişisel bir tarzı olduğunu vurgulamak gerekir... kitap akademisyenler ve öğrencileri tarafından memnuniyetle karşılanacak ve geniş bir okuyucu kitlesi kazanacaktır... sosyolojik bakış açısını ve ahlaki akıl yürütmeyi birleştiren cazip bir kitap." (kaynak idefix)
  1. devlet kavramını, modern devlet olgusunun tarihsel gelişimini, modern devletin asli görevlerini ve temel yapıtaşlarını inceleyen, bu alana ilişkin araştırma ya da okuma yapanlara faydalı olabilecek bir kitap. kitabın yazarı gianfranco poggi; avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde sosyoloji ve siyaset bilimi üzerine ders vermiş, özellikle tocquueville, marx, weber, durkheim ve simmel hakkında çalışmalar yapmış bir akademisyendir.
    ozee