• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
Yazar anonim
digenes akrites
tüm versiyonlar içindeki en eskisi grottaferrata el yazmasıdır. trabzon ve andros versiyonları açıkça grottaferrata versiyonuna dayanmaktadır. escorial versiyonu ise, tamamen farklı, kendine has bir versiyondur. dizeler arasındaki boşlukların çok olması nedeniyle olağanüstü bir şekilde kısaltılmış durumdadır ve dili daha çok halk dili yönündedir. escorial'de yarım kalmış dizeler yeniden düzeltilmiş ve dönemin halk şiirine göre uyarlanmıştır. fakat tüm versiyonlarda aralarındaki ilişkiler ışığında konu aynı tarzla işlenmiştir ve genel olarak kahramanın başarıları ve ölümü üzerine konuşulmaktadır. destan iki kısımdan oluşmaktadır. ilk kısım "emir'in türküsü", ikinci kısım ise "digenes'in hikayesi diye adlandırılmaktadır.
  1. coğrafyamızdaki her kültürü etkilemiş bir kavram olarak bile düşünülebilir. kahramanların aynı kültürde farklı adlarla, aynı konularla anılması nedeniyle de arketipçi bir araştırmaya uygun düşüyor. kalkedon yayınevi'nin de türkçe'ye kazandırması armağan olarak bile düşünülebilir.
    sezgi