1. twitter sayesinde günümüzde hashtag olarak da bilinen, geçmişte ise insanların kafalarının karışmaması amacıyla "kare tuşu" denilen müzik işareti olup kendisinden sonra gelen notaların naturel işareti ile karşılaşılıncaya kadar yarım ses ince çalınması gerektiğine işaret eder.
  2. bir sesim, yarım ses inceltileceğini gösteren müzik simgesidir. diyez sırası: f c g d a e b
  3. diyezin kıyısına bir rakam koyulursa o diyezin ne kadar koma alacağını belirtir.
    örn. f#2 fa diyez komalı anlamına gelir.