1. harflere verilen sayısal değerler ile geçmişte olan ve gelecekte olacak olaylara tarih veyahut isme dair işaretler çıkarma ilmidir. bu hesabın bir diğer ismi de cifir hesabıdır. türkçe'de kullandığımız sıfır kelimesi ve ingilizcedeki zero cipher (ispanyolca-cifrar ya da la cifra- yoluyla fransızca'ya cifre şeklinde geçen kelime eski fransızca'dan da ingilizce'ye geçmiştir) arapçadaki bu kelimeden gelir. hatta şifre kelimesi bile bu kelimeden türetilmiştir. sıfır şifredir çünkü; arapların bu rakamı bulmasıyla sayılarla işlem yapma imkanı muazzam derecede genişlemiş, bir nevi sayıların tılsımı, şifresi elde edilmiştir. cifir hesabıyla da gizli, meçhul olanın açığa çıkarılması söz konusudur.