1. fars edebiyatında kötülük simgesi olarak tanrılar karşısında, bazen de samî rivayetlerden etkilenilerek iblis yerine meleklerin karşısında bir güç olarak yer almıştır. ahura mazda'nın karşısında ehrimen vardır. ahura mazda ile ehrimen'in on iki bin yıl boyunca savaş halindedirler. bu mücadelenin sonunda ehrimen'in yenileceği ve daha sonra da kıyametin kopacağı kabul edilir. ehrimen, iyilik güçlerinin karşısında sonsuza kadar dayanamaz. tanrı îzed'in gürzünden korkar. zerdüşt'ün doğumuyla birlikte yeryüzünden kaçar.