1. not : yazdıklarım polemik oluşturmaktan ziyade bilgi verme amaçlıdır.

    öncesi ;

    sovyetlerin afganistan'ı işgali ve sonrasında verilen afgan savaşı , islam alemi için önemli dönüm noktasıdır.önemlidir çünkü ; uzun bir süre sonra ilk defa islam toplumları ortak bir tepki vermiştir.islam aleminin dört bir yanından gençler afganistan'a gitmiş ve mücadele saflarında yer almışlardır.herhangi bir örgütsel yapılanma olmayan bu gençler kendilerine sadece "mücahidler" adını vermişlerdir.sovyetlerin yenilmesi ve afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkelerine dönen bu gençler bugün adını sürekli olarak zikrettiğimiz bir yapılanmanın da temelini oluşturmuşlardır.bu gençler herhangi bir siyasi yahut mezhebi kaygı olmadan sadece kardeşlerine yardım gayesi ile bölgeye giden gençlerdir.hemen hemen her siyasi ve mezhebi görüşten genç afganistan savaşında yer almıştır.o dönemin şartları gereği bu gençler batı tarafından olumlu olarak karşılanmış ve hatta sovyetlere karşı savaştıkları için lojistik destek dahi sağlanmıştır.
  2. kuruluş aşaması ve abdullah azzam ;

    örgütün kurucusu ve ilk lideri denebilecek kişi abdullah azzam dır.afganistan'a gelen gençlerin -özellikle arapların- arasında yaşanan iletişim ve koordinasyon zaafını gidermek amacıyla bir büro ve farklı eğitim kampları açar.bu büro gençleri gerekli olan yerlere yönlendirmekte ve kamplar ise temel eğitimleri vermektedir.bu büro ve kamplar sovyet savaşı ve sonrası iç çatışma döneminde aktifliğini korur.

    savaş sonrası abdullah azzam , bu gençlerle irtibatı kaybetmemek amacıyla kurduğu büroda bir veritabanı çalışması yaparı.bu veritabanına arapça aynı manaya gelen "el kaide" adı verilir.yapılanmaya ise "global jihad/küresel cihad" adını verir.1989 yılında şüpheli bir suikastte hayatını kaybeden azzam'ın yerineyse usame bin ladin geçer.