1. istemli kasların kasılması sırasında ölçülen elektriksel sinyaldir. elektromiyografi sinyalinin (emg) iğneli ve yüzey olarak iki farklı ölçümü vardır.

    iğneli (girişimsel) emg ile daha dar alanların ölçümü alınabildiğinden tanıda (emg ve nöroloji kliniklerinde) kullanılmaktadır. motor birim aksiyon potansiyelleri bu tetkiklerde gözlemlenebilir veya doktorun tecrübesiyle bu sinyalin sese çevrilmiş hali dinlenerek doktor tarafından ilgili hastalık bulunabilir. tek bir iğne elektrotla çok kanallı kayıt yapabilen sensörler sayesinde önümüzdeki yıllarda bu tetkik yöntemlerinin değişeceğini düşünüyorum.

    yüzey emg ise deri yüzeyine yerleştirilen elektrotlarla ölçülür ve derinin altında bulunan motor birimlerinin oluşturduğu elektriksel sinyalin toplamıdır. girişimsel olmadığı için acısızdır. yüzey emg sinyali, protez uzuv kontrolü, kinesiyoloji, kas yorgunluğu tespiti, ergonomi ve nörorehabilitasyon sürecinin izlenmesi gibi farklı alanlarda kullanılır. ayrıca duygusal yüz ifadelerinin incelenmesinde psikologlar tarafından kullanılır. yüksek yoğunluklu emg sistemleri ile yüzey emg sinyalinden motor birim aksiyon potansiyellerinin ayrıştırılması mümkün olmuştur. bu ayrıştırma işlemi blind source separation yöntemleri ile yapılmaktadır ve başlı başına bir mühendislik problemidir.
    lukas