• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.50)
Yazar boethius
felsefenin tesellisi - boethius
soylu bir hristiyan ailenin oğlu ve sonrasında bir consul'ün evlatlığı olan anicius manlius severinus boethius (480-524) iyi bir eğitim, felsefe ve edebiyat ilgisi. yunan klasikleri ve kültürüne dair zengin bir bilgi dağarı ve hıristiyanlığa dair derin bir kavrayışla batı roma'nın son günleri ve felsefi, siyasi ve dini olarak yeni bir dünyanın kurulduğu zamanlarda yaşadı. ancak devlet kademelerindeki hızlı yükselişi, imparatora yakınlığı ve toplum ve senatus nezdindeki saygınlığıyla sürüp giden rüya benzeri görkemli yaşamı bir söylenti, çözülüp giden ilişkiler ve siyasi oyunlarla bir anda yıkıldı. o artık yargılamaya bile gerek duyulmadan atıldığı zindanda ölümü bekleyen bir vatan haini, kendi deyimiyle bir sürgündü. işte felsefenin tesellisi tam da bu sürgün sırasında kaleme alındı ve boethius'un asla gerçekleşmeyen mahkemesinde kendini savunması, insanlık önünde kendini aklaması olarak tarihe geçti. insanlık kültür mirasının öyküsü hüzünlü ancak erdemi heybetli bu parçasının latinceden türkçeye ilk çevirisini humanitas dizimizin üçüncü kitabı olarak sunuyoruz.boethius'un tanrısal öngörü, kader ve özgür irade üzerine sorgulamalarını içeren en önemli yapıtıdır felsefenin tesellisi. pagan dünyanın düşünsel öğretileri ile ortaçağın hıristiyanlık düşüncesinin tam eşiğinde duran romalı bir filozofun felsefe'yle yaptığı iç hesaplaşmasına, felsefe'nin kendi dilinden tanık olduğumuz bu görkemli yapıt; antikçağ yunan felsefesi, yeniplatonculuk ile latin edebiyatının seçkin bir bireşimi ve filozofun dönemine değin felsefe tarihinde baskın rol oynayan platon ve aristoteles'in konuyla ilgili görüşlerinin şiirsel bir özetidir. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)
 1. boethius, batı roma imparatorluğu'nda yüksek kademelerde çalışırken doğu roma imparatorluğu'nun desteğiyle theodoricus'a suikast planları yapanların arasında olduğu gerekçesiyle hapse atılır. kendini savunma hakkı bile tanınmayan boethius hapishanedeki son günlerinde bir consolatio (teselli) yazmaya karar verir.

  felsefe boethius'a güzel bir kadın görünümünde gelir ve boethius onunla sohbet etmeye başlar. bu sohbet kitabın kurgusunu da oluşturur.

  boethius felsefenin tesellisi'nde hıristiyan düşüncesi ile klasik yunan felsefe geleneğini yani inancı ve aklı uzlaştırmaya çalışır. bu yönüyle boethius 20. yüzyıl felsefecilerinden paul ricoeur'e benzetilebilir. ricoeur de özellikle eleştiri ve inanç'ta inancı ve bilgiyi uzlaştırma çabası içinde olduğunu anlatır.

  özellikle platon ve aristoteles felsefesiyle ilgilenen edebiyatseverlerin bu kitabı zevkle okuyacağını düşünüyorum.