1. sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin;
  sana kâfir dediler, diş biledim hakka bile.
  topladın saçtığı altınları yüzlerce elin,
  kahpelendin de garaz bağladım ahlâka bile.

  sana çirkin demedim ben, sana kâfir demedim;
  bence dînin gibi küfrün de mukaddesti senin.
  yaşadın beş sene gönlümde, misafir demedim;
  bu firar aklına nerden, ne zaman esti senin?

  zülfünün yay gibi kuvvetli çelik tellerine
  takılan gönlüm asırlarca peşinden gidecek,
  sen bir âhû gibi dağdan dağa kaçsan da yine
  seni aşkım canavarlar gibi tâkîp edecek!