1. tarihçi hukuk okulu'nun en önemli temsilcilerindendir. "bugünkü roma hukuku'nun sistemi" (system des heutigen rechts) isimli eserinde, hukukta yorum konusuna yer vermiş ve yorumun dört ana unsuru olduğu tezini ortaya koymuştur. günümüzde 'klasik yorum teorileri' olarak hala kabul gören bu unsurları, gramatik, mantıksal, tarihsel ve sistematik unsurlar olarak adlandırmıştır. hukuki metnin gerçek anlami olarak nitelendirdiği yasa koyucunun iradesinin, ancak bu unsurlar vasıtasıyla ortaya çıkarılabileceğini ileri sürmüştür.