1. inşa edilecek bir binanın belediye tarafından öngörülen azami yüksekliğine verilen addır.