gey


 1. geneli çok iyi niyetli olan insan evlatlarıdır.

  düzenleme: işbu giri sarhoş kafayla yazıldığından diğer eşcinsel hayvanlar unutulmuştur onlar da vardır.

  düzenleme 2: insan da bir hayvandır kötülemeyin artık.
  erlik
 2. üzerinde genelleme yapmanın yanlış olacağı, cinsel yönelimi hemcinsine yönelik olan erkeklere hitap şeklidir.
  onlar da senin benim gibi insandır. cinsel yönelimine din, dil vb tercihine göre genelleme yapmak doğru değildir.
 3. sadece erkekler için kullanılmaz kadınlar için de kullanılır. (evet lezbiyenler için)

  bugüne kadar onca tanıdığım, fakat hiçbirinden hiçbir şekilde kötülük görmediğim insanların içinde olduğu güruhtur.

  hatta yine tanıdığım ve en ileri safhada durumdan muzdarip olan transeksüellerin çok daha iyi insanlar olduğunu fark ettiğimde de "insanlar ne kadar ellerinde olmadan dışlanacak şekilde doğarsa o kadar iyi yürekli oluyormuş demek" diye bir şeyleri idrak etmemi sağlamış iki gruptur bu insanlar.
 4. dogrusu gay olmak uzere eskiden mutlu anlaminda kullanilan bir kelimedir.
 5. aynı cinsiyete sahip (ki ekseriyetle erkektir bu kişiler ki kadın versiyonuna lezbiyen deniyor, geneline de eşcinsel) cinsi münasebet yaşayan, yönelimi bu yönde olan kişilerdir.
  genellemeye tabi olduğunu düşünmemekteyim bu yönelimdeki insanların.
  çünkü heteroseksüeller (yani karşı cinsi ile münasebete giren kişiler) içinde de kötü vardır; özetle insanın iyi ya da kötü olması cinsel yönelimine bağlı değildir.

  edit: gay denildiğinde cinsiyet ayrımı gözetilmiyormuş, yani gay dendiğinde eşcinsel
  sözcüğünü anlamak gerekiyormuş, uyaran arkadaşlara teşekkür ederim.
 6. homoseksüel (aynı cinsten insanların birbirlerine -duygusal,seksüel olarak- uygun oldukları kanısına varan) erkek.
 7. hiçbir insan gey olduğu için "iyi" olmaz. "çok iyi, çok tatlı insanlardır" gibi genellemeler indirgemeci ve -muhtemelen- inciticidir de. geyler burjuva toplumunda hâlâ belirli haklardan yoksun, ayrımcılığa maruz kalan ve cinsel kimliklerini gizlemek ya da reddetmek zorunda bırakılan ötekilerdir. hiçbirisi gey olduğundan ötürü iyi özelliklerle donatılmamıştır. bir ihtimalle daha fazla izole olmamak ve salt kendi cemaatlerinin içinde kalmamak adına heteroseksüellere daha kibar ve iyi niyetli yaklaşıyor olabilirler. bir başka ihtimalle de eşcinsel olduğunu açıklayabilmenin özgüveniyle davranışları daha olgun ve ölçülü olabilir. özünde insandırlar ve tüm insanlar gibi kötü ve iki yüzlüdürler. iyilikleri de kibarlıkları da yapmacıktır, yine tüm insanlar gibi.

  hiçbirisi gey olmalarından ötürü "iyi niyetlilik" geni kazanmış değildir. bu konuda bir araştırma yapıldığını sanmıyorum, ancak yapılmışsa sözlerimi geri alabilirim.

  kısacası geyler, aleviler, ermeniler veya ateistler; alternatif kimliklerinden ötürü otomatik iyi olmazlar. dışlanmanın ne olduğunu bilirler ve daha duyarlı hale gelirler sadece. özlerinde hep bencillik vardır.
 8. sürekli erkekler hakkında konuşan. sürekli kaslı erkekleri izleyen bir kitle var. sayıları milyarlara varıyor. hatta uefa diye bir oluşum, bu insanlar için dünya çapında turnuvalar düzenliyor.
 9. filmlerde ve kitaplarda kadınsı hareketler sergiliyor olarak gösterilmesinin nedeninin yanlış algılanmasından değil farklı cinsel yönelimleri olan insanları toplumdan 'ben suçsuzum' diyerek dışlayabilmek için en rahat yolun bu olmasından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. bir de sinsice ben onların ne yaptığına karışmam ama etrafımda bulunmasın diyerek gizli homofobik türleri de vardır ki tadından yenmez. her şekilde lgbti üyeleri ya da farklı cinsel yönelimi olan insanların, birbirlerini olduğu gibi kabul etmeyen toplumun kıyıda köşede kendi hallerinde takılmak zorunda bırakıldığı bir kısımıdır. zararsızlardır. zararlı olsalar bile homofobikler kadar değildir.
 10. şanslı azınlığı ayrı tutarsak eğer, çoğunluğu büyük sıkıntılar yaşar. özgürce hislerini açığa vuramaz, sürekli kendini kontrol altında tutar ve kendi seçimi olmayan bir zorunluluk yüzünden dalga konusu olur. acı çeker. bu acıyla olgunlaşır, acı olgunlaştırır çünkü insanı. evet genellemek doğru değildir ama dışlanmanın acısını yaşayan birinin de diğerlerinin çektiği acılara empatisi daha fazla oluyor. o nedenle insanları kırmamaya özen gösterirler. içlerinde hödük olanlar da bulunur elbette. kimliklerini gizlemek amacıyla hödükleşenler de eklenebilir buna. her kimi olursa olsun, sevmenin "suç" olarak görülmediği bir ülke isterler. sevmek suç olmamalıdır zaten.