• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
Yazar karl marx
grundrisse ekonomi politiğin eleştirisi için ön çalışma - karl marx
grundrisse, karl marx'ın daha sonra yayımlamayı düşündüğü büyük eserine hazırlık niteliğinde doldurduğu defterleri kapsamaktadır. defterler, ağustos 1857-mart 1858 arasında yazılmıştır ve bu halleriyle ekonomi politiğin eleştirisine katkı (1859), kapital'in ilk taslağı (1861-63), kapital'in ı. ve ııı. ciltleri (1864-66) ve nihayet kapital'in ıı. cildinin (1867-70 ve 1877-78) yazılmasından oluşan dizinin ilk halkasını temsil eder. yazmalar ilk kez 1939'da yayımlanmış, ancak 1953 berlin baskısıyla yaygınlık kazanmıştır. 1968'de ilk kez fransızca'ya, 1973'te ingilizce'ye çevrilmiş ve özellikle 70'lerde, giderek marx'ın en önemli teorik yazılarından biri olarak tanınmaya başlamıştır. marx'ın kapital'i yazma sürecinin en yakından izlenebileceği kaynak olan grundrisse, modern sosyalizm düşüncesinin hangi teorik temeller üzerinde biçimlendiğini etraflı bir biçimde gösterir. marx'ın düşüncesinde, yalnızca iktisadi analizlerin yer aldığı şeklindeki hâkim kanıya karşın kitap, kapitalist tasavvur dünyasının, insanın yaratıcı potansiyellerini körelten ve engelleyen yüzünü, marx'ın nasıl çarpıcı biçimde ortaya serdiğinin en açık delilidir. defterlerin dağınık, tamamlanmamış yapısı nedeniyle, türkçe baskı hazırlanırken almanca orijinal yazmalar, fransızca ve ingilizce çeviriler karşılaştırılmış, metin daha akıcı bir biçimde sıralanmış, bazı bölümler çıkarılmış ve metni tamamlayan özetlerle açıklamalara yer verilmiştir. türkçe çevirisi birikim yayınları tarafından ilk defa 1979'da yayımlanan grundrisse'nin bu tekrar baskısının da, marx'ı anlamak isteyen okurlar için bir başvuru kaynağı olacağını umuyoruz. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)
  1. komünist devrimin ön şartlarını barındıran ve das kapital'in ortaya çıkmasına zemin hazırlayan marx çalışması. orijinal ismi grundrisse der kritik der politischen ökonomie'dir.