1. hukuka aykırı bir fiille kişi veya kişilerin malvarlığında yahut şahıs varlığında meydana gelen zarara sebep olan fiildir. zarara uğratan kişi kusurlu olmalı ve yapmış olduğu fiille sonuç arasında illiyet bağı olmalıdır.
  2. kural olarak kusurlu olmaya dayandırılmışsa da borçlar kanununda düzenlenen kusursuz sorumluluk halleri de haksız fiiller kapsamındadır
    sari
  3. zaruret hali ve meşru müdafa söz konusu ise haksız fiilden söz edilemez.