1. eski türk edebiyatında aynı şairin yazdığı beş mesneviden oluşan takım. hamse sahibi olanlara 'hamsenüvis' denir. hamse sahibi olmak bir şair için ulaşılacak en büyük sanat mertebesi olarak da görülmüştür. 12. yy.da genceli nizami'nin beş mesnevi yazıp kitabına 'penc-ü genc' adını vermesinden sonra gelenek haline gelmiştir. türk edebiyatında hamse yazan ilk şair ali şir nevai'dir. ayrıca hamdullah hamdi, taşlıcalı yahya, nevizade atai, nergisi gibi şairler de hamse yazmışlardır.